aso

 

Счетоводни услуги

Какво означава това?

Счетоводството е систематично регистриране, периодично представяне във финансови отчети и анализ на сделките на предприятието в паричен измерител. То се осъществява при спазването на определени правила, наричани често Общоприети счетоводни принципи

Бързо променящите се условия на пазара, нарастващата конкуренция, глобализацията са фактори, които предполагат гъвкавост от страна на компаниите, за да се справят с всички предизвикателства пред тях. Ние във „Фирма АСО ЕООД ” предлагаме модерно, професионално и качествено счетоводно обслужване и данъчна отчетност, компетентни консултации по счетоводни въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени.

Николай Иванов | ©2013 АСО ЕООД