aso

 

Обучение на персонала

Oбучението e съпътстващ компонент при успешното внедряване на софтуера и има голямо значение за ефективността и резултатите във вашия бизнес. Възползвайки се от обучението, което предлагаме ние, за кратко време ще получите знанията и уменията, които са ви необходими за да използвате максимално правилно закупения софтуер. Нашият екип от висококвалифицирани специалисти, икономисти и програмисти е готов винаги да Ви укаже помощ или да Ви консултира.

Ние предлагаме обучение:

  • На място в офиса на Вашата организация – това ще ви спести разходи за пътувания и загуба на офис време. Ще Ви помогне за по пълното обхващане на процесите и решаване на практически казуси, свързани с вашата дейност.
  • Обучение в нашия офис в гр. Русе,  ул.Църковна независимост  3, "Бизнес център", етаж 5, офис 20.
  • Обучение в Учебен център на нашите партньори в гр.София.
Николай Иванов | ©2013 АСО ЕООД