aso

 

Разработване на програмни продукти по специфика на клиента

Нека започнем представянето на тази услуга с определение какво представлява "Разработване на програмни продукти по специфика на клиента". Наричан още поръчков, приложен, специфичен и т.н. Фирменият софтуер със специално предназначение се използва за подпомагане на специфични дейности и може да бъде например една програма за резервиране на стаи в хотела – съдържаща информация за стаите в хотела, приемаща заявки на клиентите и осъществяваща резервации за определено време.

Предимства:

  • Продава се на ниска цена – определя се от тиража;
  • Подходящ е за широко използване;
  • Има лесен интерфейс с потребителите;
  • Съпроводен с документация за използване;
  • Фирмата гарантира възможности за обновяване;
  • Гарантира липсата на вируси и грешки.

 

Ние във фирма АСО ЕООД предлагаме разработване на програмни продукти СПЕЦИАЛНИ - приложими само за вашата фирма. За повече контакти потърсете ни на нашита телефони или в нашия офис.

Николай Иванов | ©2013 АСО ЕООД