aso

 

За нас

История
Фирма АСО ЕООД е правоприемник на създадената през 1996 година ЕТ АСО Петър Илиев. Основната дейност на фирмата е дистрибуция на системите за управление и счетоводство на фирма dWare и програмните продукти за ТРЗ, личен състав и хонорари на Бизнес софтуер консулт АД. В дейността на фирмата влиза също и разработване на индивидуални прогaрмни модули за обслужване на специфични дейности, а също така и счетоводни и данъчни консултации. Вече повече от 17 години служителите в АСО ЕООД натрупаха богат опит при инсталиране, настройване и обслужване на финансово-счетоводни системи в различни по предмет на дейност и обем на документооборот фирми.
Защо да ни изберете?

За успеха на един бизнес е необходима съвременна информационна система, коятo да доведе до:

  • Подобрено управление на управленския процес
  • Подобрено финансово управление
  • Подобрено обслужване клиенти и задържането им в компанията
  • Лекота на развитие/растеж и повишена гъвкавост
  • По-бързи и точни транзакции
  • Намаление на персонал
  • Намаление на времето от получаване на поръчка до доставка на готов продукт
  • Подобрено управление на складови наличности и активи
  • По-малко материални ресурси и подобрена логистика
  • Подготовката на справки и доклади може да бъде съкратена от дни на часове.

Заедно с нашите партньори ние можем да направим това реалност, с което да помогнем вашия бизнес да стане по успешен и конкурентноспособен.

Tyxo.bg counterНиколай Иванов | ©2013 АСО ЕООД